Dotychczasowe edycje FORTiB

Forum Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu zadebiutowało wiosną 2011 roku. Ideą przyświecającą wszystkim spotkaniom było zapoznanie uczestników ze stale rosnącymi zagrożeniami płynącymi z upowszechniania się rozwiązań teleinformatycznych. Stąd do udziału i przygotowania prezentacji zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się na co dzień tematyką bezpieczeństwa. Ich szeroka wiedza, poparta wieloletnią praktyką, okazała się kluczem do sukcesu FORTiB. Tylko w roku 2011 spotkania odbyły się w 6 miastach zbierając pozytywne opinie od prawie 150 uczestników.

IMG_8147

Podczas pierwszorocznej edycji FORTiB 2011 skupiano się m.in. na problematyce odzyskiwania i bezpowrotnego kasowania danych, sposobach dbania o zasoby firmy w czasach wzmożonego ruchu internetowego, a także na konieczności zabezpieczenia urządzeń mobilnych. Dyskutowano o prawnych aspektach bezpieczeństwa teleinformatycznego, prezentowano rozwiązania monitoringu wizyjnego, a także skuteczne metody budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych.

IMG_1813

Rok 2012 stał pod znakiem rozbudowy programu konferencji. Analizując opinie i propozycje zdecydowano o znacznym wzbogaceniu programu, który zainteresował szersze grono słuchaczy. W sumie na 8 edycjach przez sale FORTiB przeszło ponad 350 uczestników. Ze względu na uniwersalną formułę i szeroki zakres omawianych zagadnień uczestnikami FORTiB byli zarówno przedstawiciele firm z sektora MSP, jak i dużych korporacji.

IMG_1910a

Konferencje FORTiB w roku 2012 podzielono na wystąpienia prelegentów i prezentacje praktyczne.

Tematyka dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa. Omawiano skuteczne sposoby zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa firmy, najważniejsze zasady archiwizacji danych, aspekty prawne przetwarzania informacji, spektakularne ataki hakerskie ostatnich lat i rolę podpisu odręcznego w cyfrowym świecie. Mówiono o zapobieganiu kradzieży danych, trendach w budowie sieci bezprzewodowych, korzyściach płynących ze stosowania wideokonferencji, przetwarzaniu w chmurze, roli edukacji w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i zaletach monitoringu IP.

IMG_3582

Konferencja FORTiB będzie dalej rozwijana w roku 2013. Cenione przez gości prezentacje teoretyczne zostały uzupełnione o przeznaczone dla inżynierów i praktyków warsztaty techniczne, gdzie wykwalifikowani specjaliści podzielą się swoją wiedzą.

IMG_3627

Cechą charakterystyczną spotkań FORTiB jest aktywne uczestnictwo w dyskusji. W wyniku żywej wymiany poglądów rozwijana jest formuła merytoryczna kolejnych spotkań.

O konferencji FORTiB szeroko napisał miesięcznik CRN.