Jerzy Skiba

Jerzy Skiba pracuje w Veracomp na stanowisku konsultanta w Dziale Wsparcia Technicznego.