Wrocław – 6.03.2013 r.

Pierwsza odsłona tegorocznej edycji Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu odbyła się 6 marca we Wrocławiu. Podzielona na część biznesową i techniczną konferencja zgromadziła 41 uczestników.

Gości powitała Anna Styrylska, dyrektor marketingu Veracomp SA przedstawiając prelegentów i opowiadając o zmienionej formule spotkań.

Pierwszym wystąpieniem, wspólnym dla obu paneli, była prezentacja Kamila Krzywickiego, product managera marki Novell, na temat niekorzystnych skutków przywiązania do produktów jednego producenta. Na konkretnych przykładach prowadzący zaprezentował korzyści płynące z korzystania z elastycznych rozwiązań i otwartych standardów.

Prezentacja Infoblox

Część biznesową otworzyła interesująca prezentacja Grzegorza Szmigla, dyrektora technicznego w Veracomp SA, dotycząca kryteriów oceny rozwiązań bezpieczeństwa w odniesieniu do ich rzeczywistej funkcjonalności.

Z kolei Jacek Legut, dyrektor handlowy w Veracomp SA, opowiadał o zaletach deduplikacji w kontekście lawinowego przyrostu danych i idącego za tym gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Następna prezentacja, przygotowana przez Adama Obszyńskiego z firmy Infoblox, dotyczyła zapewniania dostępności krytycznych aplikacji zarówno standardach IPv4 i IPv6.

Warsztaty techniczne Fortinet

Drugie wystąpienie Kamila Krzywickiego skupiło się na skutecznym zarządzaniu rozbudowanym środowiskiem stacji roboczych. Następnie prowadzący opowiadał o możliwościach tkwiących w outsourcingu usług bezpieczeństwa na przykładzie rozwiązań firmy F-Secure.

Michał Król, product manager marki Sophos, skupił się na zarządzaniu i ochronie użytkowników mobilnych, przedstawiając główne zagrożenia i skuteczne środki zapobiegające utracie cennych informacji. Druga prezentacja Jacka Leguta skoncentrowana była na problematyce ochrony danych zgromadzonych w środowiskach wirtualnych.

Prezentacja Novell

Równolegle z prezentacjami biznesowymi odbywał się blok techniczny. Jego uczestnicy zapoznali się z możliwościami rozwiązań firm Fortinet, Infoblox, NetIQ, Quantum, Sophos i  Veeam.

Po przerwie Piotr Piekielniak z Compendium Centrum Edukacyjnego opowiedział o możliwościach budowania kariery dzięki dobrze dobranym szkoleniom IT. Ostatnim punktem programu była debata na temat zagrożeń i możliwości, jakie niesie ze sobą trend BYOD.

Debata "Czy należy bać się BYOD?"

Uczestnicy podkreślali, że konferencja spełniła ich oczekiwania ponieważ poruszała najistotniejsze problemy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania IT, a także obejmowała szeroki zakres najnowszych rozwiązań z zakresu IT.