Rzeszów – 10.04.2013 r.

10 kwietnia 2013 r. w Rzeszowie odbyło się trzecie Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu, które zgromadziło prawie 50 uczestników.

Rzeszowski FORTiB otworzyła Anna Styrylska, dyrektor marketingu Veracomp SA, opowiadając o nowej formule konferencji i przedstawiając prelegentów. Jako pierwszy swoją prezentację poprowadził Mirosław Brzezicki opowiadając o wybranych aspektach prawnych trendu BYOD w firmie.

DSC03870
Część biznesową spotkania otworzyło wystąpienie Grzegorza Szałańskiego, product managera marki Fortinet w Veracomp SA, podczas którego przedstawiał kryteria oceny rozwiązań bezpieczeństwa i ich przełożenie na rzeczywiste możliwości testowanych urządzeń. Z kolei Jacek Legut, dyrektor handlowy w Veracomp SA, przedstawiał zalety deduplikacji w ochronie krytycznych danych.

Adam Obszyński z firmy Infoblox skupił się na zagadnieniu zapewniania ciągłej dostępności aplikacji w standardach IPv4 i IPv6. Ponownie wystąpił Jacek Legut kierując uwagę słuchaczy na kwestię bezpieczeństwa danych w środowiskach wirtualnych.

DSC03880
Następnie Kamil Krzywicki wskazał na efektywne sposoby zarządzania rozbudowanym środowiskiem stacji roboczych. Kwestię zapobiegania zagrożeniom urządzeń mobilnych na przykładzie rozwiązań firmy Sophos omówił Michał Król.

Kolejne wystąpienie Kamila Krzywickiego skoncentrowane było na modelu Security as a Service na przykładzie rozwiązań firmy F-Secure.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się Quiz, podczas którego w ciekawej formie można było utrwalić zdobytą wiedzę, a także wygrać cenne nagrody.

DSC03879
Równoległy blok techniczny skupiał się na praktycznych możliwościach rozwiązań firm Fortinet, Infoblox, NetIQ, Quantum, Sophos i Veeam.

Po przerwie Piotr Piekielniak z Compendium Centrum Edukacyjnego wskazywał na korzyści płynące z uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach informatycznych, które mogą stanowić drogę do kariery w dziale bezpieczeństwa firmy. Następnie głos zabrał ponownie Kamil Krzywicki mówiąc o stosowaniu otwartych standardów w teleinformatyce.

Swoistym podsumowaniem spotkania był dwugłos na temat BYOD, który wywołał szeroką dyskusję wśród uczestników FORTiB.