Bydgoszcz – 18.06.2013 r.

18 maja 2013 r. w Bydgoszczy odbyło się ósme Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu. Bydgoski FORTiB otworzyła Anna Styrylska, dyrektor marketingu Veracomp SA.

Jako pierwszy głos zabrał ponownie Kamil Krzywicki mówiąc o stosowaniu otwartych standardów w teleinformatyce. Następne było wystąpienie Grzegorza Szałańskiego, product managera marki Fortinet w Veracomp SA, podczas którego przedstawiał kryteria oceny rozwiązań bezpieczeństwa i ich przełożenie na rzeczywiste możliwości testowanych urządzeń.

Kolejne wystąpienie Kamila Krzywickiego skoncentrowane było na modelu Security as a Service na przykładzie rozwiązań firmy F-Secure. Jacek Legut skierował uwagę słuchaczy na kwestię bezpieczeństwa danych w środowiskach wirtualnych.

Kwestię zapobiegania zagrożeniom urządzeń mobilnych na przykładzie rozwiązań firmy Sophos omówił Łukasz Wojciechowski. Sebastian Mazurczyk skupił się na zagadnieniu zapewniania ciągłej dostępności aplikacji w standardach IPv4 i IPv6 na przykładzie rozwiązań firmy Infoblox.

Następnie Kamil Krzywicki wskazał na efektywne sposoby zarządzania rozbudowanym środowiskiem stacji roboczych. Jacek Legut przedstawiał zalety deduplikacji w ochronie krytycznych danych.

Konieczność korzystania ze sprawdzonych i bezpiecznych centrów danych był tematem wystąpienia Aliny Mróz z firmy EXEA. Piotr Piekielniak z Compendium Centrum Edukacyjnego wskazywał na korzyści płynące z uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach informatycznych, które mogą stanowić drogę do kariery w dziale bezpieczeństwa firmy swoją prezentację poprowadził Mirosław Brzezicki opowiadając o wybranych aspektach prawnych trendu BYOD w firmie.

Równoległy blok techniczny skupiał się na praktycznych możliwościach rozwiązań firm Fortinet, Infoblox, NetIQ, Quantum, Sophos i Veeam.

Podsumowaniem spotkania był dwugłos na temat BYOD, który wywołał szeroką dyskusję wśród uczestników FORTiB.