Jarosław Mikienko

Jarosław Mikienko jest konsultantem technicznym specjalizującym się w zagadnieniach ochrony danych, dostępnością i zarządzaniem informacją. Zawodowo związany z firmą Veritas Technologies.