Veracomp SA

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji z wartością dodaną (VAD – Value Added Distributor). Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, medycyna cyfrowa, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Veracomp, jako dystrybutor VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, prowadzi także doradztwo techniczne i biznesowe, udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie marketingowe. Spółka działa w 16 krajach Europy Środkowo – Wschodniej. W 2010 roku przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 390 mln złotych, co stanowi 34 proc. wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej informacji pod adresem: www.veracomp.pl